Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 1. nedeľu cez Rok (12. 1. – 19. 1. 2020)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Jozef, Margita a Ondrej

 

† Dominik Slušný a rodičia

   Za farnosť

 Pondelok – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

   Prosba o BP pre syna a dcéru s rodinami

   Za požehnanie pre rodinu

Utorok –  14. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Anna a Ján

† Andrej Pavlík, rodina a starí rodičia Grežovci

Streda – 15. 1.

Féria

7:00

17:00 detská

   Za Božie požehnanie pre svatovcov

   Poďakovanie za Božiu pomoc a prosba o BP

Štvrtok – 16. 1.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Ján Horniak

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mária Vargová

Piatok – 17. 1.

Sv. Anton, opát

spomienka

7:00

 

19:00 mládežka

† Mária a Michal, Anna a Jozef a súrodenci

 

   Za Božie požehnanie pre manželov

Sobota – 18. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za BP pre rodinu Mintálovú a Valentovú

† matka Ľubomíra a za uzdr. vnuka Miloslava

Nedeľa

19. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† manžel, súrodenci a rodičia z oboch strán

† rodina Kothajová, Nagyová, Víglašová a    

   Húsková

   Za farnosť

  • Dnešnou nedeľou začíname sláviť liturgické Cezročné obdobie.
  • Od soboty do 25. januára slávime v kostoloch Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • Minulý rok sme mali milosť privítať v našom kostole relikvie svätého Vincenta de Paul. Teraz sa organizátori snažia archivovať spomienky a dojmy z tohto stretnutia. Ak by ste sa chceli s nimi podeliť, nakontaktujte sa, prosím, na naše sestričky, alebo rovno píšte na adresu: vincent.relikvie@gmail.com. Ďakujeme.
  • Počas celého týždňa môžete kedykoľvek v kostole napísať prosbu a vložiť ju do pripravenej krabičky, ktorú potom v nedeľu prinášame v obetnom sprievode počas svätej omše Za farnosť a tak obetujeme túto svätú omšu aj za vami napísané úmysly.
  • Budúcu nedeľu budeme mať prvú tohoročnú zbierku na našu farnosť. Pán Boh zaplať za vaše milodary.