Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy – 25. nedeľa (18.09.2016 – 25.09.2016)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 9.

25. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Na úmysel

Za farnosť

† Elena a František Homola

Pondelok 

 19. 9.

Féria

7:00

 

19:00

  Na úmysel

 

Na úmysel

Utorok  –  20. 9.

Sv. Kórejskí mučeníci spomienka

7:00

 

19:00

† Jozef Berkeš, 1. výr.

 

† rodičia z oboch strán a za zdravie celej rodiny

Streda – 21. 9.

Sv. Matúš, apoštol

evanjelista, sviatok

7:00

 

        17:00 detská

† Milan Tóth, 2. výr.

 

† Helena Šebová, manžel a syn Jozef

Štvrtok

 22. 9.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia Vojtech a Terézia a starí rodičia  

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za dožitých 70 rokov

Piatok  –  23. 9.

Sv. Páter Pio, kňaz spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia z oboch strán a všetci zomrelí v rodine

 

† Štefan Šebeštín a rodičia z oboch strán

Sobota – 24. 9.

Posviacka BB katedrály, sviatok

7:00

 

19:00

  Za PB a dary D. Sv. pre Ota a Martina

 

† rodina Kozubová a Miháliková

Nedeľa

25. 9.

26. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

  Poďakovanie za 50 rokov manželstva

Za farnosť

† rodina Ráczová a Hajduová

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva do nášho kostola.
  • Dnes o 15:30 bude na fare stretnutie farskej pastoračnej rady. Prosím zvolených členov o účasť.
  • V piatok končí prihlasovanie na birmovku.
  • O týždeň v sobotu veľmi prosíme Pána Boha o dobré počasie a dobrovoľníkov, ktorí sa neboja roboty, o brigádu. Začíname ráno o 8:00 a budem robiť, kým bude treba a kým budeme vládať. Potrebujeme umyť okná a dvere kostola a strihať živý plot. Prihláste sa, prosím, kto by mohol prísť aj s vozíkom, aby sme všetko vyčistili a odniesli na zberný dvor.
  • Ponúkame zaujímavý a aj potrebný projekt 40 dní za život. Hľadáme 40 ľudí, ktorí by vytvorili 40 dňovú nepretržitú reťaz modlitieb a pôstu za nenarodené deti, ktoré denne umierajú aj v našom meste. Záujemci sa môžu zapísať vzadu v kostole.
  • Dnes ďakujeme za zbierku na energie a zároveň ďakujeme za milodar zo sobáša 10 € a bohuznámemu za milodar 20 €. Úprimné Pán Boh zaplať.

farár Martin