Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 32. nedeľu cez rok (6. 11. – 13. 11. 2016)

                                       

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

6. 11.

32. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† syn Henček

Za farnosť

† starí rodičia z oboch strán

Pondelok 

7. 11.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Zuzka Benčíková a ujo Jaro

† Štefan Eller, Anna Kosnáčová, Ján Frtús, pohr.

† Marcela a Ján Šutka, Anton Krivočenko, syn a

vnučka Lenka

Utorok

8. 11.

Féria

7:00

 

19:00

  Za Božiu pomoc

 

Na úmysel

Streda – 9. 11.

Posviacka Lateránskej baziliky, sviatok

7:00

        

        17:00 detská

† sestra Helena

 

† Ľudovít Rácz a rodičia

Štvrtok  – 10. 11.

Sv. Lev Veľký, pápež

UC, spomienka

7:00

09:30

18:00

19:00

† Anton Hajko a manželka Helena 

 Rekolekcie

 Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ján, rodičia z oboch strán a rodina Virágová

Piatok – 11. 11.

Sv. Martin z Tours

biskup, spomienka

7:00

 

19:00

  Za kňaza

 

Na úmysel

Sobota – 12. 11.

Sv. Jozafát, biskup

mučeník, spomienka

7:00

 

19:00

† Milan Máčaj, rodičia a starí rodičia

 

† rodina Vajdová

Nedeľa

13. 11.

33. nedeľa cez rok

8:00

11:00

18:30

† manžel Pavol a rodičia z oboch strán

Za farnosť

† Ján, Jozefína Hirešová

 

  • Srdečne pozývame každú nedeľu o 15:00 na modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva.
  • Utorok končí „dušičková oktáva“. Ďakujeme všetkým, ktorí ste pamätali a stále pamätáte na duše v očistci.
  • Vo štvrtok pozývame na rekolekčnú svätú omšu o 9:30 do nášho kostola.
  • V sobotu krstíme o 10:00 a o 9:00 poučujeme.
  • Stretnutie katechumenov a dospelých, ktorí chcú prijať sviatosti bude v sobotu o 17:30.
  • Budúcu nedeľu bude miništrantské stretko o 15:30 na fare. Bude sa robiť súpis miništrantského oblečenia. Pozvaní sú starí aj noví maxištranti.
  • Organizátori 40 dňovej reťaze pôstu a modlitieb za život ďakujú za Vašu podporu.
  • Budúcu nedeľu máme jesennú zbierku na kňazský seminár v Badíne. Ďakujeme za pomoc pre bohoslovcov.