Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Dvaja márnotratní – divadelné predstavenie žiakov KSŠ sv. Vinceta de Paul Levice

Dňa 21. apríla 2013 v DK Junior v Leviciach žiaci Katolíckej spojenej školy sv. Vincenta de Paul odohrali divadelné predstavenie s piesňami a tancom Dvaja márnotratní (podľa Ondreja Krajniaka). Divadelnú hru počas niekoľkých týždňov naštudovalo 44 hercov, tanečníkov a spevákov pod vedením učiteľky Mgr. Renaty Trungelovej. 

Hudbu zložil a o hudobné aranžmány sa postaral hudobník Filip Ižold. Cieľom hry bolo poukázať na nedostatky v medziľudských vzťahoch a na problémy dnešnej doby – na lenivosť, chamtivosť, nevšímavosť, ľahostajnosť. O tom, že tieto vlastnosti sú žiakom cudzie, svedčí aj fakt, že toto podujatie malo benefičný charakter. Vyjadrili tak svoju spolupatričnosť, účasť na utrpení dvoch rodín, kde ich kamaráti, Miroslav Hruškovic a Dominik Gumáň, bojujú najťažší zápas svojho života.

Žiaci sa svojich hereckých, tanečných či speváckych úloh zhostili bravúrne, o čom svedčil aj standing ovation. Bola to najkrajšia odmena. Žiaci i pedagógovia týmto ďakujú všetkým, ktorí prišli podporiť mladé talenty, ale aj peknú myšlienku a ušľachtilý cieľ. Na podporu liečby mladých chlapcov sa spolu vyzbieralo 2031,40 eur, ktoré budú prerozdelené do oboch rodín.  Srdečná vďaka !!!