Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na Veľkonočnú nedeľu (16. 4. – 23. 4. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

16. 4.

Veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Poďakovanie za dožité roky

 

† rodičia Gašparíkovci

Za farnosť

17. 4.

Veľkonočný pondelok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Jozef, Matilda, Elena, rodičia

 

† Jolana, Božena a Štefan Ferenci

† manželka Mária a jej rodičia

18. 4.

Veľkonočný utorok

7:00

19:00

   Poďakovanie za dožité roky a prosba o D. Sv.

† Ladislav, Iveta, Kristína Tamáš

19. 4.

Veľkonočná streda

7:00      

17:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre manželov

† rodina Ličková, st. rodičia, Felix a Berta

20. 4. 

Veľkonočný štvrtok

7:00

19:00

† Juraj

† Vilma, Vojtech, Dezider a rodičia

21. 4.

Veľkonočný piatok

7:00

19:00 krst

† Anna Palaťková, 10. výr.

Poďakovanie za manžela Jána, Helenu a Jána

22. 4.

Veľkonočná sobota

7:00

19:00

   Za zdravie a pomoc Božiu pre synov a rodiny

† Jozef

Nedeľa

23. 4.

Nedeľa Božieho milosrdenstva

8:00

9:30 M. Ludany

11:00 krst

18:30

† rodičia Pampošovci a Zajacovci

 

Za vyliatie Božieho milosrdenstva rodinám

Za farnosť

 • Ďakujeme zo srdca za vaše prežívanie veľkonočných sviatkov, za prijímanie sviatostí, upratovanie a výzdobu kostola a Božieho hrobu, liturgickú službu a za povzbudenie, ktoré ste počas svätých dní svojou prítomnosťou priniesli nám – kňazom.
 • Posvätné trojdnie zakončíme dnes vešperami a adoráciou o 16:00, potom pozývame
  do pastoračného centra na vzájomné agapé. 🙂
 • Pondelok nie je prikázaný sviatok, napriek tomu sväté omše máme ako v nedeľu.
 • S radosťou pozývame budúcich prváčikov na zápis do našej cirkevnej školy v piatok
  a v sobotu. Bližšie info na plagátiku.
 • Budúcu nedeľu Božieho milosrdenstva oslávime poobede o 15:00 spievaným ružencom Božieho milosrdenstva a Veľkonočným benefičným koncertom. Srdečne pozývame. Doobeda pri svätej omši o 11:00 pokrstíme veľké deti, ktoré tento rok pristúpia k prvému svätému prijímaniu.
 • Vzadu v kostole si môžete zakúpiť špeciálne dvojčíslo Katolíckych novín, a ako aj ďalšie číslo vzácneho bohosloveckého časopisu Xaver, ktorý vám srdečne odporúčame.
 • Budúci týždeň máme pravidelnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme za vašu štedrosť.

 

Všetkým zo srdca prajeme radostný nový život so živým Kristom.

 

 

Farské oznamy na Kvetnú nedeľu (9. 4. – 16. 4. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 4.

Kvetná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Anna Hancková, manžel Jozef a rodičia

 

Za zdravie a Božiu pomoc

Za farnosť

Pondelok  –  10. 4.

 

7:00

19:00

† Margita Holubová

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre rodinu

Utorok – 11. 4.

 

7:00

19:00

   Za obrátenie hriešnikov

† Július, Ľudmila a rodina Cvešperová

Streda – 12. 4.

 

7:00      

17:00

† mama, stará mama a celá rodina

† rodičia Kéryovci

Štvrtok  –  13. 4. 

Zelený štvrtok

18:30M.Ludany

19:00

 
Piatok – 14. 4.

Veľký piatok

15:00M.Ludany

15:00

 
Sobota – 15. 4.

Biela sobota

19:00M.Ludany

19:30

 
Nedeľa

16. 4.

Veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Poďakovanie za dožité roky

 

† rodičia Gašparíkovci

Za farnosť

 • Dnes o 15:00 pozývajú naše deti na dramatizovanú krížovú cestu.
 • Predveľkonočná svätá spoveď: dnes – 5 kňazi: 15:00 – 18:30 (približná prestávka 16:30 – 17:00); pondelok – 3 kňazi: 18:00 – 19:00; utorok – 3 kňazi: 18:00 – 19:00.
 • V stredu po detskej krížovej ceste prosíme milovníkov kostola, aby pomohli pri predsviatočnom upratovaní v kostole. Každá ruka sa zíde. Ďakujeme.
 • Svätá omša svätenia olejov bude v Banskej Bystrici vo štvrtok o 9:30. Večer bude náš kostol otvorený do 21:00 k tichej modlitbe.
 • V piatok je prísny pôst. Doobeda pozývame na krížovú cestu na Kalváriu o 9:30. Boží hrob bude po obradoch otvorený do 20:00 Večer pozýva mládež na krížovú cestu na Kalváriu. Spoločne pôjdeme o 20:00 pešo od nášho kostola.
 • V sobotu sa Boží hrob otvára ráno o 8:00 spoločnou modlitbou breviára a lamentáciami. Pôst je v tento deň dobrovoľný.
 • V nedeľu zakončíme posvätné tríduum vešperami a adoráciou o 16:00, potom pozývame do pastoračného centra na agapé, ak samozrejme niečo so sebou prinesiete. 😉
 • Dnes je medzinárodný deň mládeže. V kostoloch sa koná zbierka pre biskupa, ktorá je určená na organizovanie diecéznej služby pre mládež. Levická mládež dnes pozýva na modlitbu krížovej cesty na Kalváriu.
 • Kňazský seminár predĺžil termín odovzdania prihlášok pre laické i kňazské štúdium na bohosloveckej fakulte. Tých, ktorých sa to týka, neváhajte!

Farské oznamy na 5. pôstnu nedeľu (2. 4. – 9. 4. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 4.

5. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia, svokrovci, súrodenci

 

Za farnosť

Za požehnanie vzťahu a rodiny

Pondelok  –  3. 4.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Margita a Július

† Zuzana Lengyelová, pohr.

† Agneša a Laurinec Frtús a dcéra Helena

Utorok – 4. 4.

Féria

7:00

19:00

† Vasil, Katarína a syn Ľubomír

† Ján Melich, rodičia z oboch strán a brat Ján

Streda – 5. 4.

Féria

7:00      

17:00

† rodičia Anna a Emil, starí rodičia a deti

† rodina Matovičová

Štvrtok  –  6. 4. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za oslobodenia a uzdravenie rodiny

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodina

Piatok – 7. 4.

Féria

7:00

19:00

   Za požehnanie rodiny Križmanekovej

Za zdravie celej rodiny

Sobota – 8. 4.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie pre dieťa

Poďakovanie za spoločné roky a požehnanie

Nedeľa

9. 4.

Kvetná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Anna Hancková, manžel Jozef a rodičia

 

Za zdravie a Božiu pomoc

Za farnosť

 • Dnes o 16:30 pozývame poslednýkrát deti na nácvik dramatizovanej krížovej cesty, ktorú sa potom budeme spoločne modliť v kostole budúcu nedeľu o 15:00.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme štvrtok hodinu pred svätou omšou. V piatok nespovedáme, lebo v tento deň pomáhame kňazom v susedných farnostiach. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Ešte dnes ich môžete zapísať v sakristii kostola. Miesto adorácie bude na prvý piatok krížová cesta o 18:15. Srdečne pozývame.
 • Predveľkonočné spovedanie: sobota – 6 kňazov: 16:00 – 19:00 (približná prestávka 17:30 – 18:00), nedeľa – 5 kňazi: 15:00 – 18:30 (približná prestávka 16:30 – 17:00)

 

Farské oznamy na 4. pôstnu nedeľu (26. 3. – 2. 4. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 3.

4. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Alžbeta a Miroslav

 

† rodičia Anna a Michal a brat Ján

Za farnosť

Pondelok  –  27. 3.

Féria

7:00

19:00

† Helena a Ján Medveď a syn Peter

† Agneša a Anton Frtús a rodičia

Utorok – 28. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za dar viery pre dcéru Martinku

† rodičia z oboch strán a švagor

Streda – 29. 3.

Féria

7:00      

17:00

   Za dar viery pre syna Jaroslava

† Cecília a manžel Ondrej

Štvrtok  –  30. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† otcovia Jozefovia, Július a Dušan

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Mikuláš Imre a Jozef Hudík

Piatok – 31. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodičia

† rodina Jamrišková, Trníková a Vrtielová

Sobota – 1. 4.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Štrbovci

† rodičia Pavol a Helena

Nedeľa

2. 4.

5. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia, svokrovci, súrodenci

 

Za farnosť

Za požehnanie vzťahu a rodiny 

 • Dnešnú krížovú cestu na Kalvárii má na starosti opäť naša farnosť. Srdečne pozývame.
 • Dnes o 15:30 sa v kostole stretneme s prvoprijímajúcimi deťmi a ich rodičmi. Tešíme sa
  na vás. Po stretnutí pozývame deti na nácvik dramatizovanej krížovej cesty o 16:30
  do kostola.
 • Zbor učiteľov našej cirkevnej školy, pozýva všetkých pedagógov, rodičov a priateľov školy na pobožnosť krížovej cesty utorok o 14.30 hod. na Levickej kalvárii.
 • V sobotu o 17:50 bude v kostole stretnutie Ružencového bratstva. Pozývame všetkých členov.
 • Budúcu nedeľu po svätej omši bude vysluhovaná sviatosť zmierenia vo filiálnom kostole v Mýtnych Ludanoch v maďarskom jazyku.
 • Chorých budeme pred veľkonočnými sviatkami spovedať na prvý piatok 7. 4. doobeda. Môžete ich zapísať v sakristii do zoznamu. Ďakujeme.
 • Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní, ktoré budú použité  na pomoc ľuďom
  v núdzi. Tlačivá sú vzadu na stolíku.
 • Už teraz dávame do pozornosti Farský letný tábor, ktorý bude 23.7. – 28. 7. 2017 na Orave. Záujemci nech si už teraz šetria čas a peniaze (139 €). Bližšie info na našom webe.

 

Farské oznamy na 3. pôstnu nedeľu (19. 3. – 26. 3. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Dimik Armin, Alžbeta a syn Vojtech

 

Za farnosť

† Helena a Jozef Sirota, rodičia a nevesta

Pondelok  –  20. 3.

Sv. Jozef, ženích
P. Márie, slávnosť

7:00

18:00

19:00

† syn Jozef

† Martin Gondec, pohr.

† bratia a rodičia z oboch strán

Utorok – 21. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a zdravie pre rodinu

† Alžbeta a Jozef Kintler, rodičia a súrodenci

Streda – 22. 3.

Féria

7:00      

17:00

   Poďakovanie za dožité roky

Za Božiu pomoc pre Annamáriu a rodinu

Štvrtok  –  23. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† syn Patrik Sumerák

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za syna Jozefa a Dary Ducha Svätého

Piatok – 24. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodina

Za požehnanie pre rodinu

Sobota – 25. 3.

Zvestovanie Pána

slávnosť

7:00

 

19:00

† Ľudovít, Justína a Mária

 

† rodičia, brat a starí rodičia z oboch strán

Nedeľa

26. 3.

4. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Alžbeta a Miroslav

 

† rodičia Anna a Michal a brat Ján

Za farnosť

 • Dnes o 14:30 pozývame deti do kostola. Budeme nacvičovať detskú krížovú cestu.
 • Naša cirkevná škola pozýva v stredu od 8:00 do 12:00 malých predškolákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí. Pre deti je pripravený veľmi zaujímavý program. Budeme si veľmi vážiť, ak prihlásite vaše deti na našu cirkevnú školu.
 • V sobotu o 18:00 sa budú pred kostolom rozdávať biele stužky, balóniky a maškrty na podporu Dňa počatého života. V nedeľu o 11:00 budú pri tejto príležitosti v Hontianskych Trsťanoch svätiť Pamätník nenarodeným deťom. V utorky o 15:00 pokračujeme v nemocničnej kaplnke v modlitbách 9 mesiacov za život. Všetci ste pozvaní.
 • Dôležitý oznam pre prvoprijímajúce deti a ich rodičov: O týždeň v nedeľu sa stretneme o 15:30 v kostole. Účasť je nutná.
 • Svätý Otec vyzýva zapojiť sa intenzívnym pôstom do akcie 24 hodín pre Pána počas piatku a soboty. Rovnako je tento piatok dňom pôstu za prenasledovaných a zabitých kresťanov.
 • Vzadu v kostole nájdete časopis Svetové misie, ktorý je venovaný novej slovenskej mučenice z Južného Sudánu – sestre Veronike Ráckovej. Zároveň môžete jej misiu podporiť.
 • Spolok sv. Vincenta prosí o darovanie 2% z daní, ktoré budú použite  na pomoc ľuďom
  v núdzi. Tlačivá sú vzadu na stolíku.
 • Dnes máme pravidelnú farskú zbierku. Pán Boh zaplať za Vašu podporu.
 • Budúci týždeň sa posúva čas. Zo soboty na nedeľu spíme o hodinu kratšie.

Farské oznamy na 2. pôstnu nedeľu (12. 3. – 19. 3. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 3.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Ladislav a Hermína

 

Za farnosť

Za dary Ducha Svätého pre rodinu

Pondelok  –  13. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za pútnikov

† Jozef, Karol a starí rodičia

Utorok – 14. 3.

Féria

7:00

19:00

† Viliam, Alžbeta, Etela a rodičia

† Juliána a Štefan Bachan a rodičia z oboch strán

Streda – 15. 3.

Féria

7:00      

17:00

† rodičia Terézia a Ján a brat Igor

Za Božiu pomoc pre rodinu Trhanovú

Štvrtok  –  16. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia Rozália a Filip

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Blažej a Jozefína

Piatok – 17. 3.

Féria

7:00

19:00

† Jakubko a starí rodičia

Za vnútorné uzdravenie a ochranu P. Márie

Sobota – 18. 3.

Féria

7:00

19:00

† rodina Sekerešová

† starí rodičia Turčok a Lomiansky

Nedeľa

19. 3.

3. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Dimik Armin, Alžbeta a syn Vojtech

 

Za farnosť

† Helena a Jozef Sirota, rodičia a nevesta

 • Náš starý pútnik Jožko Kottra vás dnes všetkých pozýva na malú prezentáciu a besedu o putovaní, spojenú so svedectvami. Stretneme sa v Pastoračnom centre o 16:30.
 • V sobotu pozývam akolytov na stretnutie po večernej svätej omši.
 • Po večernej svätej omši v sobotu pozývajú naši mladí na moderovanú adoráciu.
 • Pripomínam krížové cesty v našom kostole: streda po detskej večernej svätej omši a piatok o 18:15. Na Kalvárii sú krížové cesty v nedeľu o 15:00, dnes sa ju modlí naša farnosť.
 • Prosíme deti, aby sa zapojili počas pôstu do výzdoby kríža po nedeľných svätých omšiach a po detskej svätej omši.
 • Záujemcov o farskú púť do Medžugoria prosíme, aby sa nahlásili do 19. marca a zaplatili prvú zálohu (80 €).
 • Naša diecéza ponúka možnosť diecéznej púte do Fatimy – 26. 10. 2017. Cena je 550 €. Prihlásiť sa môžete na adrese putdofatimy@gmail.com alebo na fare.
 • Slovenská katolícka charita aj v tento rok organizuje projekt Pôstna krabička pre Afriku. Záujemci si môžu vzadu v kostole vyzdvihnúť obálku s krabičkou a návodom.
 • Budúcu nedeľu máme pravidelnú farskú zbierku. Pán Boh zaplať za pomoc a obetu.
 • Naša cirkevná škola pozýva 22. 3. od 8:00 do 12:00 malých predškolákov a ich rodičov na Deň otvorených dverí. Pre deti je pripravený veľmi zaujímavý program. Budeme si veľmi vážiť, ak prihlásite vaše deti na našu cirkevnú školu. Nech z nich raz vyrastú dobrí, múdri, ale aj nábožní ľudia.

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu (5. 3. – 12. 3. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Ivan Zelienka

 

Za farnosť

† Juliána a za zdravie a B. požehnanie pre Štefana

Pondelok  –  6. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti, vnukov a ich rodiny

Za dar viery pre rodinu

Utorok – 7. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

† manžel Emil a rodičia z oboch strán

Streda – 8. 3.

Féria

7:00      

17:00

† rodičia Irena, Peter a ich rodičia

Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Štvrtok  –  9. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Ján Molnár, 10. výr.

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Gabriela Benická a Viktor

Piatok – 10. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za rodičov z oboch strán

† manželia Mária a Ján a syn Ladislav

Sobota – 11. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za živých a mŕtvych z rodiny

† Štefan a Anna Kováčiková

Nedeľa

12. 3.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Ladislav a Hermína

 

Za farnosť

Za dary Ducha Svätého pre rodinu

 

 • Ďakujem mládeži za program na Starých Horách ako aj všetkým farníkom, ktorí s nami k Starohorskej matičke putovali.
 • V piatok, v rámci jarných kántrových dní, budeme mať pri svätých omšiach formulár Za dar lásky.
 • Pripomínam krížové cesty v našom kostole: streda po detskej večernej svätej omši a piatok o 18:15. Na Kalvárii sú krížové cesty v nedeľu o 15:00, o týždeň sa ju modlí naša farnosť.
 • Náš starý pútnik Jožko Kottra vás všetkých pozýva budúcu nedeľu na malú prezentáciu a besedu o putovaní, spojenú so svedectvami. Stretneme sa v Pastoračnom centre o 16:30.
 • Záujemcov o farskú púť do Medžugoria prosíme, aby sa nahlásili do 19. marca a zaplatili prvú zálohu (80 €). Ak nebude dostatočný počet pútnikov, budeme hľadať ľudí v iných farnostiach.
 • Prosíme deti, aby sa zapojili počas pôstu do výzdoby kríža po nedeľných svätých omšiach a po detskej svätej omši.
 • Dnes máme diecéznu zbierku na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 8. nedeľu cez Rok (26. 2. – 5. 3. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 2.

8. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Kúdelová a Horniaková

 

Za farnosť

† Viktor Turčok

Pondelok  –  27. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božie požehnanie

† Emil Hancko, pohr.

† Ján Kevély a starí rodičia z oboch strán

Utorok – 28. 2.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Anna a František Výbošťok a rodičia

Streda

1. 3.

Popolcová streda

7:00      

17:00

18:00M.Ludany

19:00

   Za uzdravenie a oslobodenie rodiny

† Anna, Michal, Ján

 

† Jozef Lúpal

Štvrtok  –  2. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie pre pátra Vellu

Piatok – 3. 3.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za B. pomoc a dary D. Sv. pre deti a vnúčatá

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

5. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Ivan Zelienka

 

Za farnosť

† Juliána a za Božiu pomoc a zdravie pre Štefana

 • Dnes o 15:30 pozývame členov spoločenstiev, na spoločné stretnutie do pastoračného centra.
 • V stredu je prísny pôst. Zdržiavame sa mäsitého pokrmu a len raz do dňa sa môžeme dosýta najesť. Pri všetkých troch svätých omšiach budeme udeľovať popolec.
 • V pôstnom období sa modlíme v kostole krížové cesty v stredu po večernej detskej svätej omši a v piatok o 18:15. Na Kalvárii bývajú krížové cesty v nedeľu 15:00.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtku hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. V tento deň spoločná krížová cesta kvôli adorácii nebude.
 • V sobotu máme dekanátnu púť na Staré Hory, počas ktorej bude mať levická mládež mariánsku akadémiu a bude aj doprevádzať svätú omšu v bazilike. Odchod autobusu bude o 7:00 spred kostola. Cena je 8 €. Prosím, ak je to možné, o hojnú účasť. Pútnici nech sa zapíšu do zoznamov vzadu v kostole najneskôr do štvrtku.
 • V sobotu o 17:50 pozýva Ružencové bratstvo na stretnutie v kostole.
 • Budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 7. nedeľu cez Rok (19. 2. – 26. 2. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a súrodenci

 

† Július, Dušan, Helena, Vojtech a starí rodičia

Za farnosť

Pondelok  –  20. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Štefan

† Štefan Šimko, Vojtech Leboc, Andrej Herka,pohr.

† Mária a Jozef Minár a rodina

Utorok – 21. 2.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš a rodina Ižoldová a Máčajová

† otec Róbert, brat Róbert a st. rodičia Stanovci

Streda – 22. 2.

Katedra sv. Petra

sviatok

7:00      

 

17:00

† MUDr. Karol Šút

 

† Lenka Trníková

Štvrtok  –  23. 2. 

Sv. Polykarp, biskup

mučeník, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Miloslav, súrodenci a rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ladislav Berkeš, rodičia a krstní rodičia

Piatok – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

  Za B. pomoc, ochranu P. Márie pre dcéru s rod.

Za  Petra, Konstanc, Martinu, Zuzku a Adriku

Sobota – 25. 2.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Peter, rodičia, Jozef, Pavel, Jaro

Nedeľa

26. 2.

8. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Kúdelová a Horniaková

 

Za farnosť

† Viktor Turčok

 • Ďakujem zo srdca za všetkých organizátorov Národného týždňa manželstva ako aj všetkým účastným. Verím, že to boli požehnané chvíle pre celú farnosť.
 • Dnes o 15:00 spred nášho kostola odchádzajú táborníci do Jarného tábora. Návrat by mal byť v piatok o 16:00. Sprevádzajme deti modlitbami.
 • Budúcu Fašiangovú nedeľu pozývame o 15:30 členov spoločenstiev, ktoré sa stretávajú pravidelne počas roka vo farských priestoroch na spoločné stretnutie do pastoračného centra. Cieľom bude vymeniť si skúsenosti zo stretnutí, vzájomná pomoc, spoločná modlitba a ochutnávka pampúšikov, ak nejaké donesiete.
 • Dnes máme pravidelnú farskú zbierku. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť.
 • Pripomíname možnosť prihlásenia sa na púť do Medžugoria, ktorá sa koná od 16. marca
  do 23. marca. Cena je 200 €. Bližšie info na nástenke.

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (12. 2. – 19. 2. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Eva a Mária

 

† rodina Réveszová, Minárová a Trnavská

Za farnosť

Pondelok  –  13. 2.

Féria

7:00

19:00

† mama a rodina Gálová

† rodina Hlásniková a Vraželová

Utorok – 14. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za vnútorné uzdravenie

† rodina Tothová a Zapletajová

Streda – 15. 2.

Féria

7:00      

17:00

† Barbora

† manžel Jančo a rodičia z oboch strán

Štvrtok  –  16. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia a brat Pavol

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Živí a zosnulí z rodiny Píryovej a Želonkovej

Piatok – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a sestra s manželom

† manž. Cecília a Štefan, synovia Milan a Štefan

Sobota – 18. 2.

Féria

7:00

19:00

† Marcello Nobili

† rodina Bošánska a Zeliezková

Nedeľa

19. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a súrodenci

 

† Július, Dušan, Helena, Vojtech a starí rodičia

Za farnosť

  

 • Celý nasledujúci týždeň máme zameraný na prehĺbenie sviatosti manželstva. Pozývame: pondelok – svätý ruženec, utorok – obnova manželských sľubov, streda – premietanie filmu, štvrtok – adorácia a beseda o bezdetných manželstvách, piatok – krížová cesta, sobota – zábavno-tanečný večer, nedeľa – slávnostné sväté omše s generálnym vikárom našej diecézy Ing. PhLic. Branislavom Koppalom, M. A. Viac info na plagátoch. Všetkých manželov srdečne pozývame.
 • Do konca februára môžeme podporiť súťaž o nové detské ihrisko pre naše mesto. Hlasuje sa na stránke zihadielko.sk. Momentálne sme tesne na druhom mieste…
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú farskú zbierku. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť.
 • Budúcu nedeľu začína Farský jarný tábor Ostrý Grúň 2017. Odchod je o 15:00 spred nášho kostola. Návrat by mal byť v nasledujúci  piatok o 16:00. Sprevádzajme deti modlitbami.
 • Záujemci o štúdium teológie a o kňazskú formáciu sa môžu prihlásiť na fare do konca mesiaca. Vytrvalo sa modlime, prosím, za nové kňazské povolania pre našu diecézu.