Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 14. nedeľu cez Rok (9. 7. – 16. 7. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

9. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

 

† Karol Benčat a rodičia z oboch strán

Za farnosť

Pondelok – 10. 7.

Féria

18:00

19:00

† Mária Stancelová, Ján Gočov, pohr. 

Za dar viery pre Slavomíra

Utorok – 11. 7.

Sv. Benedikt, opát patrón EU, sviatok

 

19:00

 

Za dary Ducha Svätého pre syna Jozefa

Streda – 12. 7.

Féria

 

19:00

   Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc pre deti a

vnúčatá

Štvrtok – 13. 7. 

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viola Benčová

Piatok – 14. 7.

Féria

 

19:00

 

† Vladimír a Karol a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 15. 7.

Sv. Bonaventúra biskup, UC, spomienka

 

19:00

 

Za väčšiu úctu k Duchu Svätému

Nedeľa

16. 7.

15. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† Karolína a Štefan Šebo, Mária a Ondrej Seneši

a rodičia

Za farnosť

† Ladislav Halaši a Tibor Lacko

 • Naši pútnici pozývajú na budúcu nedeľu na pešiu púť do Pozby. Odchádzajú o 5:30 od nášho kostola. Menej zdatnejší sú pozvaní ma kratšiu verziu od stanice z Horného Pialu. Púť je zameraná na chorých, trpiacich a starých ľudí.
 • Prosíme a žiadame ľudí, aby pred kostolom nepodporovali finančne našich bezdomovcov. Nielen že je otázne, na čo použijú peniaze, ale pod vplyvom alkoholu viackrát pri kostole obťažovali ženy a dievčatá. Prosíme, aby ste zvážili pomoc pre nich. Je oveľa múdrejšie dať im jedlo ako finančnú hotovosť. Ďakujeme za pochopenie.
 • Na budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú zbierku pre potreby farnosti. Ďakujeme zo srdca za Vašu obetu.

Farské oznamy na 13. nedeľu cez Rok (2. 7. – 9. 7. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

2. 7.

13. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Kupčovci a st. rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

† Peter Naď

Pondelok – 3. 7.

Sv. Tomáš, apoštol sviatok

 

19:00

 

Za uzdravenie Ivana a Evy

Utorok – 4. 7.

Féria

 

19:00

   Za zdravie pre Editu a požehnanie pre

manželov Maďarovcov a syna s rodinou

Streda – 5. 7.

Sv. Cyril a Metod, sl. apoštoli, slávnosť

7:00      

 

19:00

   Za uzdravenie a obrátenie manžela

 

† Ján Mičo

Štvrtok – 6. 7. 

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie, odprosenie a prosba za rodinu

Piatok – 7. 7.

Féria

18:00

19:00

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre manžela

Sobota – 8. 7.

Féria

 

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre pravnučky a

Lauru

Nedeľa

9. 7.

14. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

   Na úmysel celebranta

 

† Karol Benčat a rodičia z oboch strán

Za farnosť

 • Ďakujeme všetkým, ktorí prišli na farský team building počas farského dňa. Ďakujeme zo srdca aj organizátorom a sponzorom. Veľmi si to vážime.
 • V stredu je štátny sviatok našich vierozvestov svätého Cyrila a Metoda. Tento deň nie je prikázaný sviatok. Sväté omše budú ráno o 7:00 a večer o 19:00.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. V kostole spovedáme od štvrtku do soboty hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. Nezabudnime na adoráciu v piatok od 18:00.
 • Deťom pripomíname katechézu v kostole, ktorá prebieha v nedele a v stredy v našom kostole až do začiatku nového školského roka.
 • Počas prázdnin okrem nedele a sviatkov nebudeme v kostole slúžiť ranné sväté omše. Všetky večerné sväté omše budú bývať o 19:00, teda aj v stredu a v nedeľu.

Farské oznamy na 12. nedeľu cez Rok (25. 6. – 2. 7. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

25. 6.

12. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Poďakovanie za 70 rokov života

 

† Angelika Šebová a rodičia z oboch strán

Za farnosť

Pondelok – 26. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za pomoc Božiu pre Evku s rodinou

† Magdaléna Suchá, pohr.

Za vieru, zdravie a dary D. Sv. pre dcéru

Utorok – 27. 6.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie za 25 rokov spoločného života

† rodina Ráczová a Hajduová

Streda – 28. 6.

Sv. Irenej, biskup mučeník, spomienka

7:00      

 

17:00

† rodina Némethová a zať

 

Za Božiu pomoc pre vnúčatá

Štvrtok – 29. 6. 

Sv. Peter a Pavol apoštoli, slávnosť

7:00

8:15

18:00M.Ludany

18:00

19:00

   Poďakovanie a za dary D. Sv. a Božiu pomoc

   Cirkevná škola

 

  Adorácia Najsvätejšej sviatosti.

   Za farnosť

Piatok – 30. 6.

Féria

7:00

19:00

† Juliána a rodina Kubovičová

† Pavol, rodina Liptáková a Orbánová

Sobota – 1. 7.

Féria

7:00

19:00

   Za zdravie a BP rodine Mintálovej a Valentovaj

Za B. pomoc pre st. rodičov Miškovičovcov

Nedeľa

2. 7.

13. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

19:00

† rodičia Kupčovci a st. rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

† Peter Naď

 • Jánovi Repiskému okrem úcty vyjadrujeme aj vďaku za nádherný kalich s paténou, ktorý venoval nášmu kostolu. Budeme pri ňom pamätať na jeho dušu.
 • Dnes o 15:00 vypukne farský deň, na ktorý ste všetci srdečne pozvaní a ktorým sa vám všetkým chceme poďakovať za spoločenstvo, ktoré spolu vytvárame. Dúfame, že strávime príjemní čas určený na rozhovory, zábavu a lepšie spoznanie sa. Ktorí môžete, prineste, prosím, nejaké cukrárenské diela a možno aj niečo zeleno-kyslé ku grilovačke. Pitný režim bude zabezpečený. Z bezpečnostných dôvodov sa čapované pivo bude predávať po 50 centov. Tešíme sa na vás.
 • Vo štvrtok je prikázaný sviatok apoštolov Petra a Pavla. Nezabudnite, prosím, prísť na svätú omšu. Pri svätých omšiach sa bude konať zbierka na dobročinné diela Svätého Otca. Pán Boh zaplať za vyjadrenie solidarity.
 • Na prvú sobotu po rannej svätej omši bude pobožnosť fatimskej soboty. Večer pozývame Ružencové bratstvo na stretnutie a modlitbu o 17:50.
 • Budúcu nedeľu pozývame žiakov a študentov na slávnostné Te Deum o 11:00.
 • Pozor, zmena! Od budúcej nedele budú bývať večerné sväté omše vždy o 19:00!!!
 • Deťom pripomíname novú katechézu v kostole, ktorá bude prebiehať aj cez prádniny.

Farské oznamy na 11. nedeľu cez Rok (18. 6. – 25. 6. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

18. 6.

11. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Juraj Kosnáč, 2. výr.

 

Za farnosť

† Lukáš Múčka, 70 r.

Pondelok – 19. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

† syn Jakubko, 5. výr.

† Albína Minárová, pohr.

† rodičia, rodina a za zdravie pre celú rodinu

Utorok – 20. 6.

Féria

7:00

19:00

† Júlia a Jozef Mesároš a rodičia z oboch strán

† otec Ján, František, manžel František a Roland

Streda – 21. 6.

Sv. Alojz Gonzága rehoľník, spomienka

7:00      

 

17:00

   Na úmysel

 

Za Božie požehnanie pre Zuzanu

Štvrtok – 22. 6. 

15. výročie posviacky chrámu

7:00

14:00

19:00

   Za dobrodincov chrámu

† Mons. Ján Repiský, pohr.

   Za dobrodincov chrámu

Piatok – 23. 6.

Najsvätejšie srdce Ježišovo, slávnosť

7:00

 

19:00

   Na úmysel

 

† Marta a Ján

Sobota – 24. 6.

Narodenie sv. Jána Krstiteľa, slávnosť

7:00

 

19:00

† rodičia Juliána a Ján a syn Ján

 

† Mária a Ján Simander a rodičia z oboch strán

Nedeľa

25. 6.

12. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Poďakovanie za 70 rokov života

 

† Angelika Šebová a rodičia z oboch strán

Za farnosť

 • Dnes o jedenástej pri svätej omši budú 14 muži slávnostne uvedení do služby mimoriadnych rozdávateľov svätého prijímania.
 • Vo štvrtok budeme sláviť 15. výročie konsekrácie nášho kostola. Na večernú svätú omšu sú pozvaní všetci kňazi, vďaka ktorým stojí náš kostol i všetci kňazi, ktorí v našej farnosti pôsobili. Nech dobrý Pán naďalej požehnáva námahu ich rúk. Všetkých vás na túto slávnosť srdečne pozývame.
 • V sobotu večer udelí generálny vikár v našej farnosti iniciačné sviatosti štyrom katechumenom. Zahrňme ich do našich modlitieb.
 • Pre deti otvárame novú katechézu v kostole. Veríme, že sa do nej budú zapájať aj počas letných prázdnin.
 • Dnes máme pravidelnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme za vaše obety.
 • Chceme sa poďakovať všetkým farníkom za vašu angažovanosť pre potreby farnosti organizovaním farského dňa. Preto prijmite, prosím, pozvanie na budúcu nedeľu, keď poobede budeme mať možnosť stráviť spoločne čas v areáli kostola, kde bude zaujímavý program pre deti i dospelých. Bude čo počuť, vidieť, skúsiť, ochutnať… Všetkých s vďačnosťou pozývame a zároveň prosíme o pomoc pri organizácii podujatia. Nášho Pána pokorne prosíme o dobré počasie.
 • Na sviatok svätých Cyrila a Metoda 5. júla sa uskutoční v Nitre národná Cyrilometodská púť na Svätoplukovom námestí o 10:00. Pri tejto príležitosti biskupi Slovenska obnovia zasvätenie Slovenska Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie. Prihlásiť sa môžete u p. Boledovičovej. Bližšie info na nástenke.

 

 • S bolesťou i v dôvere v Božiu dobrotu a milosrdenstvo odprevadíme vo štvrtok na večnosť dušu nášho zosnulého Mons. Jána Repiského. Pohrebnú svätú omšu v našom kostole bude o 14:00 celebrovať banskobystrický diecézny biskup Mons. Marián Chovanec. Pohrebné obrady začnú na mestskom cintoríne následne o 16:00. Odpočinutie večné daj mu, Pane.

 

Farské oznamy na Trojičnú nedeľu (11. 6. – 18. 6. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

11. 6.

Najsvätejšia Trojica slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Požehnanie pre rodinu

 

Za farnosť

† Helena a Martin Ištván a rodičia z oboch strán

Pondelok – 12. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za uzdravenie

† Mária a Teodor Petruj

Utorok – 13. 6.

Sv. Anton Paduánsky kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia Alžbeta, Michal a ich rodičia

 

Za zdravie a pomoc Božiu pre rodinu

Streda – 14. 6.

Féria

7:00       

17:00

† Emília, Štefan a syn Martin, Štefan

Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu

Štvrtok – 15. 6. 

Najsvätejšie Kristovo telo a krv, slávnosť

7:00

8:15

17:30M.Ludany

19:00

† rodičia Ján, Anna a ich rodičia

Cirkevná škola

 

Za farnosť

Piatok – 16. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc a dary Ducha Svätého

† Júlia Čitáryová

Sobota – 17. 6.

Féria

7:00

19:00

† rodičia Horovci, rodina Bartalová, Meszárošová

Za Božiu pomoc pre manželov a celú rodinu

Nedeľa

18. 6.

11. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Juraj Kosnáč, 2. výr.

 

Za farnosť

† Lukáš Múčka, 70 r.

 • Dnes od 15:30 do 17:30 pozývame na chvály a modlitbu príhovoru, ktorú v kostole bude viesť páter Jozef Mihok, CSsR., redemptorista z Radvane – BB. Páter bude sláviť aj večernú svätú omšu. Všetkých srdečne pozývame.
 • Vo štvrtok máme prikázaný sviatok Božieho tela. Pripomínam povinnosť zúčastniť sa na celej svätej omši. Večer adorácia nebude. Po svätej omši bude procesia s oltárikmi okolo kostola. Všetkých pozývame vyjadriť svoj vzťah k eucharistii.
 • Naši pútnici pomaly odchádzajú do Levoče. Využite, prosím, posledný čas na napísanie úmyslov, ktoré obetavo odnesú Panne Márii.
 • Rád by som sa poďakoval za anonymný milodar na kostol v hodnote 300 €. Pán Boh zaplať. Na budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú zbierku na potreby farnosti. Ďakujeme.

Farské oznamy na Turíčnu nedeľu (4. 6. – 11. 6. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

4. 6.

Zoslanie Ducha Svätého, HODY

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel celebranta

 

Za farnosť

Na úmysel celebranta

Pondelok – 5. 6.

Svätodušný pondelok

7:00

19:00

† Helena Hájková a manžel Anton

† Tibor Sabatko, rodičia a Magdaléna

Utorok – 6. 6.

Féria

7:00

19:00

   Za dary Ducha Svätého pre Katarínu

† rodičia Jozef a Rozália a brat Jozef s manželkou

Streda – 7. 6.

Féria

7:00      

17:00

†Alexander Neviďanský, brat a rodičia

† rodina Frtúsová, Trňanová a Kmeťová

Štvrtok – 8. 6. 

Ježiš Kristus najvyšší a večný kňaz, sviatok

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie pre Mons. Jána Repiského

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za našich kňazov a diakona

Piatok – 9. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Milan a rodičia z oboch strán

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† brat Ondrej, rodičia Ondrej a Margita a st. rod.

Sobota – 10. 6.

Féria

7:00

19:00

† manželia Bilajovci – Alexander a Oľga

† manžel Jozef a rodičia z oboch strán

Nedeľa

11. 6.

Najsvätejšia Trojica slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Požehnanie pre rodinu

 

Za farnosť

† Helena a Martin Ištván a rodičia z oboch strán

 • Ďakujeme za zorganizovanie slávnosti udelenia sviatosti birmovania. Spolu bolo 56 birmovancov.
 • Dnes sa končí veľkonočné obdobie. Od zajtra sa opäť modlíme Anjel Pána.
 • V sobotu bude večernú svätú omšu celebrovať náš rodák a misionár z Kuby páter Radoslav Kottra, SVD. Po svätej omši budeme mať spoločné stretnutie a besedu s misionárom buď v kostole alebo v pastoračnom centre – podľa záujmu. Srdečne všetkých pozývame
 • O týždeň nedeľu od 15:30 do 17:30 pozývame na chvály a modlitbu príhovoru, ktorú v kostole bude viesť páter Jozef Mihok, CSsR., redemptorista z Radvane – BB. Páter bude sláviť aj večernú svätú omšu. Všetkých srdečne pozývame.
 • Ďakujeme za Váš milodar 604 € na katolícke masmédiá. Rovnako ďakujeme aj rodičom prvoprijímajúcich detí za milodary na kostol. Nech vám je sám Pán odmenou.

Farské oznamy na 7. veľkonočnú nedeľu (28. 5. – 4. 6. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

28. 5.

7. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

9:30

11:00

18:30

† rodina Hudecová

 

Za prvoprijímajúce deti

Za farnosť

† Anastázia Hajdúchová

Pondelok – 29. 5.

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

† Jozef Gocian, pohr.

† rodičia z oboch strán a starí rodičia

Utorok – 30. 5.

Féria

7:00

19:00

   Za dožité roky a Božiu pomoc

† Viliam, Terézia a rodičia

Streda – 31. 5.

Féria

7:00      

17:00

   Za Božiu pomoc

† rodičia, súrodenci a švagor

Štvrtok – 1. 6. 

Sv. Justín, mučeník spomienka

7:00

18:00

19:00

   Na úmysel

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za dožité roky

Piatok – 2. 6.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božie požehnanie pre Jozefa a rodinu

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za otcov a mužov našej farnosti

Sobota – 3. 6.

Ugandskí mučeníci spomienka

7:00

10:00

19:00

   Na úmysel celebranta

BIRMOVKA

Za rodinu

Nedeľa

4. 6.

Zoslanie Ducha Svätého, HODY

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel celebranta

 

Za farnosť

Na úmysel celebranta

 • Ďakujeme predovšetkým katechétkam za prípravu detí na prvé sväté prijímanie. V stredu na detskej svätej omši budeme svätiť deťom devociálne darčeky.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtku hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. O 18:00 pozývame na adoráciu. Na prvú sobotu pozývame ráno na Fatimskú pobožnosť a večer o 17:50 na stretnutie Ružencové bratstvo.
 • V sobotu o 10:00 bude v našom chráme generálny vikár Mons. Branislav Koppal vysluhovať sviatosť birmovania. Birmovancov a ich rodinu spovedáme v piatok od 16:00.
 • V sobotu poobede od 14:00 pozýva Kaviareň Lanvi všetky detičky na Deň detí.
 • V nedeľu máme hodovú slávnosť. Slávnostným doobedňajším kazateľom bude ctený predchodca Marián Děd. Duchovne sa budeme môcť pripraviť na hody kostola trojdním s pátrom Dušanom Hrickom, OCD, ktorý je rehoľníkom na Starých Horách a zároveň aj katedrálnym spovedníkom v BB. Od stredy do piatku bude u nás slúžiť večerné sväté omše. Srdečne pozývame.
 • Dnes je celonárodná zbierka na katolícke masmédiá. Pán Boh zaplať za milodary.
 • Od štvrtku zapisujeme na fare úmysly svätých omší na druhý polrok 2017.

Farské oznamy na 6. veľkonočnú nedeľu (21. 5. – 28. 5. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

21. 5.

6. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Jolana a Pavol Golis a brat Vladimír

 

Za zdravie pre celú rodinu

Za farnosť

Pondelok – 22. 5.

Féria

7:00

19:00

   Za prenasledovaných kresťanov

† Dušan Chudý a rodina

Utorok – 23. 5.

Féria

7:00

19:00

† Mária Mišíková

† sestra, švagor a rodičia z oboch strán

Streda – 24. 5.

Féria

7:00      

17:00

† Alžbeta, Viliam a rodičia

† starí rodičia z oboch strán, Dezider a Júlia

Štvrtok – 25. 5. 

Nanebovystúpenie Pána, slávnosť

7:00

8:15

18:00 M. Ludany

18:00

19:00

   Za farnosť

Cirkevná škola

 

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za dcéru Máriu a dary Ducha Svätého

Piatok – 26. 5.

Sv. Filip Neri

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00

† manžel Ján, brat Stanislav, rodičia a starí

rodičia z oboch strán

Poďakovanie a požehnanie pre manželstvá

Sobota – 27. 5.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† rodičia z oboch strán

Nedeľa

28. 5.

7. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

9:30

11:00

18:30

† rodina Hudecová

 

Za prvoprijímajúce deti

Za farnosť

† Anastázia Hajdúchová

 • Pondelok bude v našom kostole prosebný deň za úrodu.
 • Štvrtok je prikázaný sviatok Nanebovystúpenie Pána. Pripomíname povinnosť zúčastniť sa na celej svätej omši.
 • Na hodovú slávnosť Zoslania Ducha Svätého sa budeme pripravovať modlitbou deviatnika pri večerných svätých omšiach. Začneme v piatok. Srdečne všetkých pozývame.
 • V sobotu bude na Krížnom vrchu svätá omša pri soche sv. Urbana o 14:00. Združenie vinohradníkov všetkých srdečne pozýva.
 • Prvé sväté prijímanie detí zo štátnych škôl bude budúcu v nedeľu o 9:30 a 11:00. Prosíme veriacich, ktorí nemajú medzi deťmi príbuzných a známych, aby si z kapacitných dôvodov vybrali radšej inú svätú omšu. Spovedať deti budeme v piatok o 15:00. Prosíme rodičov, aby sa zapojili v piatok večer do upratovania a vyzdobovania. Boh, ktorý začal v deťoch dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.
 • Púť detí na Staré Hory, a nielen tých, ktoré v tento rok prvýkrát prijímajú Eucharistiu, sa uskutoční v sobotu 27. mája. Bližšie info na našej cirkevnej škole.
 • V dnešnú nedeľu máme pravidelnú farskú zbierku. Pán Boh zaplať všetkým obetavým ľuďom. Na budúci týždeň je celonárodná zbierka na katolícke masmédiá.

Farské oznamy na 5. veľkonočnú nedeľu (14. 5. – 21. 5. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

14. 5.

5. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Dodoková

 

Za farnosť

† rodina

Pondelok – 15. 5.

Féria

7:00

19:00

† Viliam, Žofia a rodičia z oboch strán  

† Andrej Pavlík a starí rodičia Grežovci

Utorok – 16. 5.

Sv. Ján Nepomucký

kňaz, spomienka

7:00

 

19:00

† Helena a Štefan Murín a rodičia z oboch strán

 

Za BP a dary D. Svätého pre dcéru s manželom

Streda – 17. 5.

Féria

7:00      

17:00

† Apolónia

† Mária a Michal Šabík a príbuzní z oboch strán

Štvrtok – 18. 5. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za požehnanie pre Rozáliu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ľudovít, 10. výr.

Piatok – 19. 5.

Féria

7:00

9:00 GSV

19:00

   Poďakovanie za dar talentov

Za maturantov

† rodina Pastierová, Sekerešová a Speváková

Sobota – 20. 5.

Féria

7:00

19:00

† Elena a Ondrej Sedliak

† rodičia Mária a Ján, rodičia a starí rodičia

Nedeľa

21. 5.

6. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Jolana a Pavol Golis a brat Vladimír

 

Za zdravie pre celú rodinu

Za farnosť

 • Deň našich maminiek si môžeme pripomenúť v utorok v kinosále Junior, kde o 15:00 vystúpia s programom deti z našej MŠ a o 16:30 deti z cirkevnej základnej školy. Srdečne maminky pozývame.
 • Zápis do prvého ročníka nášho gymnázia sa uskutoční vo štvrtok doobeda. Sme plní očakávania z budúcoročných študentov.
 • Prvé sväté prijímanie detí z cirkevnej školy bude v nedeľu o 11:00. Prosíme veriacich, ktorí nemajú medzi deťmi príbuzných a známych, aby si z kapacitných dôvodov vybrali radšej inú svätú omšu. Spovedať deti budeme v sobotu o 9:00. Prosíme rodičov, aby sa zapojili v piatok večer do upratovania a vyzdobovania. Boh, ktorý začal v deťoch dobré dielo, nech ho aj sám dokončí.
 • Púť detí na Staré Hory, ktoré v tento rok prvýkrát prijímajú Eucharistiu, sa uskutoční v sobotu 27. mája. Bližšie info na našej cirkevnej škole.
 • Úmysly svätých omší na druhý polrok začneme zapisovať prvého júna.
 • Peší pútnici do Levoče sú ochotní odniesť Panne Márii naše prosby a úmysly. Môžete ich vložiť do schránky z papierovej tuby vzadu na stolíku. Viac na plagátiku.
 • Na budúcu nedeľu máme pravidelnú farskú zbierku. Pán Boh zaplať všetkým obetavým ľuďom.

Farské oznamy na 4. veľkonočnú nedeľu (7. 5. – 14. 5. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

7. 5.

Nedeľa Dobrého Pastiera

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Irena a Štefan Vojtek a rodičia z oboch strán

 

Za farnosť

† rodina Szabová a Kintlerová

Pondelok – 8. 5.

Féria

7:00

19:00

† Mária  

Za jubilujúcich rodičov

Utorok – 9. 5.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

† Michal, Juliána a syn Jozef

Streda – 10. 5.

Féria

7:00      

17:00

† manžel František a rodičia Juhásovci, Solčanskí

† matka Imelda a otec Jozef

Štvrtok – 11. 5. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Blažena Holková a rodičia z oboch strán

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Viktor, Katarína, Ján a rodina

Piatok – 12. 5.

Féria

7:00

19:00

   Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

Poďakovanie za dožité roky a prosba za rodinu

Sobota – 13. 5.

Fatimská P. Mária

spomienka

7:00

 

19:00

   Za ctiteľov Panny Márie

 

† rodičia Júlia a Andrej a sestra Marta

Nedeľa

14. 5.

5. veľkonočná nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Dodoková

 

Za farnosť

† rodina

 • Vo štvrtok pozývame o 9:30 na rekolekčnú svätú omšu do Novej Dediny – časť Gondovo.
 • Presne na sobotu padne 100. výročie fatimských zjavení. Ranná svätá omša bude slúžená ku cti Panny Márie.
 • Sobotná večerná svätá omša bude špeciálne slúžená pre birmovancov. Termín birmovky sa nezadržateľne blíži. Nezabudnime birmovancov zahŕňať do našich modlitieb spolu s našimi prvoprijímajúcimi deťmi.
 • Budúcu nedeľu slávime Deň matiek. Prejavme láskavosť našim mamám, starým mamám i krstným a birmovným mamám duchovným i telesným milosrdenstvom.
 • Farská púť do Medžugoria má ešte stále voľné miesta. Bude prebiehať v čase od 2. do 9. júla. Prihlásiť sa môžete v sakristii kostola.
 • V sakristii kostola nájdete prihlášky aj do denného letného tábora, ktorý sa uskutoční počas prázdnin od 7. do 11. augusta v pastoračnom centre. Zároveň sa ešte stále môžete prihlásiť aj do pobytového tábora, ktorý bude v júli. Bližšie info na webe.
 • Vedenie našej cirkevnej školy ďakuje za prejavenú dôveru pri zápise do MŠ. Tešíme sa,
  že v septembri môžeme otvoriť opäť 5 tried pre najmenšie detičky. Zároveň škola prosí všetkých farníkov, aby pamätali v týždni na našich deviatakov, ktorých čakajú prijímacie skúšky na stredné školy, zvlášť na naše katolícke gymnázium.
 • Dnes, počas slávenia sviatku Dobrého Pastiera, máme zbierku na diecézny seminár v Badíne. Ďakujeme v mene bohoslovcov za vami preukázanú štedrosť.