Skočiť na obsah

Farnosť Levice - Rybníky Farnosť Levice - Rybníky

Farské oznamy na 1. pôstnu nedeľu (5. 3. – 12. 3. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Ivan Zelienka

 

Za farnosť

† Juliána a za zdravie a B. požehnanie pre Štefana

Pondelok  –  6. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti, vnukov a ich rodiny

Za dar viery pre rodinu

Utorok – 7. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

† manžel Emil a rodičia z oboch strán

Streda – 8. 3.

Féria

7:00      

17:00

† rodičia Irena, Peter a ich rodičia

Za zdravie a dary Ducha Svätého pre rodinu

Štvrtok  –  9. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† Ján Molnár, 10. výr.

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Gabriela Benická a Viktor

Piatok – 10. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za rodičov z oboch strán

† manželia Mária a Ján a syn Ladislav

Sobota – 11. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za živých a mŕtvych z rodiny

† Štefan a Anna Kováčiková

Nedeľa

12. 3.

2. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Ladislav a Hermína

 

Za farnosť

Za dary Ducha Svätého pre rodinu

 

 • Ďakujem mládeži za program na Starých Horách ako aj všetkým farníkom, ktorí s nami k Starohorskej matičke putovali.
 • V piatok, v rámci jarných kántrových dní, budeme mať pri svätých omšiach formulár Za dar lásky.
 • Pripomínam krížové cesty v našom kostole: streda po detskej večernej svätej omši a piatok o 18:15. Na Kalvárii sú krížové cesty v nedeľu o 15:00, o týždeň sa ju modlí naša farnosť.
 • Náš starý pútnik Jožko Kottra vás všetkých pozýva budúcu nedeľu na malú prezentáciu a besedu o putovaní, spojenú so svedectvami. Stretneme sa v Pastoračnom centre o 16:30.
 • Záujemcov o farskú púť do Medžugoria prosíme, aby sa nahlásili do 19. marca a zaplatili prvú zálohu (80 €). Ak nebude dostatočný počet pútnikov, budeme hľadať ľudí v iných farnostiach.
 • Prosíme deti, aby sa zapojili počas pôstu do výzdoby kríža po nedeľných svätých omšiach a po detskej svätej omši.
 • Dnes máme diecéznu zbierku na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 8. nedeľu cez Rok (26. 2. – 5. 3. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

26. 2.

8. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Kúdelová a Horniaková

 

Za farnosť

† Viktor Turčok

Pondelok  –  27. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božie požehnanie

† Emil Hancko, pohr.

† Ján Kevély a starí rodičia z oboch strán

Utorok – 28. 2.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Anna a František Výbošťok a rodičia

Streda

1. 3.

Popolcová streda

7:00      

17:00

18:00M.Ludany

19:00

   Za uzdravenie a oslobodenie rodiny

† Anna, Michal, Ján

 

† Jozef Lúpal

Štvrtok  –  2. 3. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre deti

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za zdravie pre pátra Vellu

Piatok – 3. 3.

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za B. pomoc a dary D. Sv. pre deti a vnúčatá

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia a starí rodičia z oboch strán

Sobota – 4. 3.

Féria

7:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre rodinu

Poďakovanie za dožité roky

Nedeľa

5. 3.

1. pôstna nedeľa

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Ivan Zelienka

 

Za farnosť

† Juliána a za Božiu pomoc a zdravie pre Štefana

 • Dnes o 15:30 pozývame členov spoločenstiev, na spoločné stretnutie do pastoračného centra.
 • V stredu je prísny pôst. Zdržiavame sa mäsitého pokrmu a len raz do dňa sa môžeme dosýta najesť. Pri všetkých troch svätých omšiach budeme udeľovať popolec.
 • V pôstnom období sa modlíme v kostole krížové cesty v stredu po večernej detskej svätej omši a v piatok o 18:15. Na Kalvárii bývajú krížové cesty v nedeľu 15:00.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Spovedáme od štvrtku hodinu pred svätou omšou. Chorých spovedáme v piatok doobeda. V tento deň spoločná krížová cesta kvôli adorácii nebude.
 • V sobotu máme dekanátnu púť na Staré Hory, počas ktorej bude mať levická mládež mariánsku akadémiu a bude aj doprevádzať svätú omšu v bazilike. Odchod autobusu bude o 7:00 spred kostola. Cena je 8 €. Prosím, ak je to možné, o hojnú účasť. Pútnici nech sa zapíšu do zoznamov vzadu v kostole najneskôr do štvrtku.
 • V sobotu o 17:50 pozýva Ružencové bratstvo na stretnutie v kostole.
 • Budúcu nedeľu bude diecézna zbierka na charitu. Pán Boh zaplať za vaše milodary.

Farské oznamy na 7. nedeľu cez Rok (19. 2. – 26. 2. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

19. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a súrodenci

 

† Július, Dušan, Helena, Vojtech a starí rodičia

Za farnosť

Pondelok  –  20. 2.

Féria

7:00

18:00

19:00

† Mária a Štefan

† Štefan Šimko, Vojtech Leboc, Andrej Herka,pohr.

† Mária a Jozef Minár a rodina

Utorok – 21. 2.

Féria

7:00

19:00

† Tomáš a rodina Ižoldová a Máčajová

† otec Róbert, brat Róbert a st. rodičia Stanovci

Streda – 22. 2.

Katedra sv. Petra

sviatok

7:00      

 

17:00

† MUDr. Karol Šút

 

† Lenka Trníková

Štvrtok  –  23. 2. 

Sv. Polykarp, biskup

mučeník, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Miloslav, súrodenci a rodičia

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Ladislav Berkeš, rodičia a krstní rodičia

Piatok – 24. 2.

Féria

7:00

19:00

  Za B. pomoc, ochranu P. Márie pre dcéru s rod.

Za  Petra, Konstanc, Martinu, Zuzku a Adriku

Sobota – 25. 2.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Peter, rodičia, Jozef, Pavel, Jaro

Nedeľa

26. 2.

8. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodina Kúdelová a Horniaková

 

Za farnosť

† Viktor Turčok

 • Ďakujem zo srdca za všetkých organizátorov Národného týždňa manželstva ako aj všetkým účastným. Verím, že to boli požehnané chvíle pre celú farnosť.
 • Dnes o 15:00 spred nášho kostola odchádzajú táborníci do Jarného tábora. Návrat by mal byť v piatok o 16:00. Sprevádzajme deti modlitbami.
 • Budúcu Fašiangovú nedeľu pozývame o 15:30 členov spoločenstiev, ktoré sa stretávajú pravidelne počas roka vo farských priestoroch na spoločné stretnutie do pastoračného centra. Cieľom bude vymeniť si skúsenosti zo stretnutí, vzájomná pomoc, spoločná modlitba a ochutnávka pampúšikov, ak nejaké donesiete.
 • Dnes máme pravidelnú farskú zbierku. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť.
 • Pripomíname možnosť prihlásenia sa na púť do Medžugoria, ktorá sa koná od 16. marca
  do 23. marca. Cena je 200 €. Bližšie info na nástenke.

Farské oznamy na 6. nedeľu cez Rok (12. 2. – 19. 2. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

12. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Eva a Mária

 

† rodina Réveszová, Minárová a Trnavská

Za farnosť

Pondelok  –  13. 2.

Féria

7:00

19:00

† mama a rodina Gálová

† rodina Hlásniková a Vraželová

Utorok – 14. 2.

Féria

7:00

19:00

   Za vnútorné uzdravenie

† rodina Tothová a Zapletajová

Streda – 15. 2.

Féria

7:00      

17:00

† Barbora

† manžel Jančo a rodičia z oboch strán

Štvrtok  –  16. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† rodičia a brat Pavol

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Živí a zosnulí z rodiny Píryovej a Želonkovej

Piatok – 17. 2.

Féria

7:00

19:00

† rodičia a sestra s manželom

† manž. Cecília a Štefan, synovia Milan a Štefan

Sobota – 18. 2.

Féria

7:00

19:00

† Marcello Nobili

† rodina Bošánska a Zeliezková

Nedeľa

19. 2.

7. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia, starí rodičia a súrodenci

 

† Július, Dušan, Helena, Vojtech a starí rodičia

Za farnosť

  

 • Celý nasledujúci týždeň máme zameraný na prehĺbenie sviatosti manželstva. Pozývame: pondelok – svätý ruženec, utorok – obnova manželských sľubov, streda – premietanie filmu, štvrtok – adorácia a beseda o bezdetných manželstvách, piatok – krížová cesta, sobota – zábavno-tanečný večer, nedeľa – slávnostné sväté omše s generálnym vikárom našej diecézy Ing. PhLic. Branislavom Koppalom, M. A. Viac info na plagátoch. Všetkých manželov srdečne pozývame.
 • Do konca februára môžeme podporiť súťaž o nové detské ihrisko pre naše mesto. Hlasuje sa na stránke zihadielko.sk. Momentálne sme tesne na druhom mieste…
 • Budúcu nedeľu budeme mať pravidelnú farskú zbierku. Nech vám Pán odplatí vašu štedrosť.
 • Budúcu nedeľu začína Farský jarný tábor Ostrý Grúň 2017. Odchod je o 15:00 spred nášho kostola. Návrat by mal byť v nasledujúci  piatok o 16:00. Sprevádzajme deti modlitbami.
 • Záujemci o štúdium teológie a o kňazskú formáciu sa môžu prihlásiť na fare do konca mesiaca. Vytrvalo sa modlime, prosím, za nové kňazské povolania pre našu diecézu.

Farské oznamy na 5. nedeľu cez Rok (5. 2. – 12. 2. 2017)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

5. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† manžel Michal a rodičia

 

Za farnosť

† mama Oľga a rodina

Pondelok  –  6. 2.

Sv. Japonskí mučeníci

spomienka

7:00

 

19:00

† rodičia Anna a Pavol, súrodenci Pavol a Jozef

 

† rodina Šimonová a zať Bohuš

Utorok – 7. 2.

Féria

7:00

19:00

† rodina

† rodičia z obidvoch strán a súrodencov Annu a Pavla

Streda – 8. 2.

Féria

7:00      

17:00

   Za vnútorné uzdravenie a Božiu pomoc

† rodina Kozubová a Miháliková

Štvrtok  –  9. 2. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie, vieru a ochranu P. Márie pre syna

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Za zdravie, B. pomoc a vďaku, 53 r. manželstva

Piatok – 10. 2.

Sv. Školastika, panna spomienka

7:00

 

19:00

† Danuša a Viktor

 

† Štefan Mandrák

Sobota – 11. 2.

Féria

7:00

19:00

† manžel Dezider a rodičia z oboch strán

† Serafína aViliam a starí rodičia

Nedeľa

12. 2.

6. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Eva a Mária

 

† rodina Réveszová, Minárová a Trnavská

Za farnosť

  

 • V stredu máme celodennú adoráciu. Nájdime si čas, aby sme ako spoločenstvo vyprosovali požehnanie pre našu farnosť. Prosím, aby ste sa postarali o stráženie kostola.
 • V sobotu slávime 25. svetový deň chorých na výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch.
 • V sobotu po večernej svätej omši bude stretnutie akolytov. Srdečne pozývame.
 • Termíny prvého svätého prijímania budú:
  Cirkevná škola: 21. máj 2017 – 11:00
  5. základná škola: 28. máj 2017 – 9:30
  6. základná škola: 28. máj 2017 – 11:00
 • Termín vysluhovania sviatosti birmovania: 3. jún 2017 – 10:00.
 • Dni 13. – 19. 2. 2017 sú národným týždňom manželstva. Aj naša farnosť sa do tejto iniciatívy zapojí viacerými aktivitami. Presnejší program prinesieme v oznamoch na budúcu nedeľu.
 • Záujemci o štúdium teológie a o kňazskú formáciu nech sa prídu prihlásiť na faru. Vytrvalo sa modlime, prosím, za nové kňazské povolania pre našu diecézu.

Farské oznamy na 4. nedeľu cez Rok (29. 1. – 5. 2. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

29. 1.

4. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Anna a Valent a starí rodičia z oboch

strán

Za farnosť

† Ladislav a Helena

Pondelok  –  30. 1.

Féria

7:00

19:00

† Veronika Kunková

† rodina Borbéliová

Utorok – 31. 1.

Sv. Ján Bosco, kňaz spomienka

7:00

 

19:00

   Za zdravie pre Norberta

 

† Štefan Valkovič a rodičia z oboch strán

Streda – 1. 2.

Féria

7:00      

17:00

   Za dar oslobodenia a uzdravenia rodiny

† rodičia Tórdovci a Trhanovci

Štvrtok  –  2. 2. 

Obetovanie Pána

sviatok

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie a Božiu pomoc pre nevestu Helenu

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Bohumil Hloušek

Piatok – 3. 2.

Sv. Blažej, biskup

mučeník, spomienka

7:00

18:00

19:00

   Za zdravie, B. pomoc a dary D. Sv. pre rodinu

Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Poďakovanie za roky v manželstve a dar života

Sobota – 4. 2.

Féria

7:00

19:00

† manžel Ján, 15. výr.

† sestra Anna s rodinou a švagor Ján

Nedeľa

5. 2.

5. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† manžel Michal a rodičia

 

Za farnosť

† mama Oľga a rodina

 

 • Dnes o 16:30 bude v kostole stretnutie birmovancov a ich rodičov. Príďte, prosím.
 • Vo štvrtok na sviatok Hromníc budeme pri svätých omšiach svätiť Hromničné sviece.
 • Podľa starobylej tradície v piatok, na sviatok sv. Blažeja, budeme udeľovať Svätoblažejské požehnanie hrdla pri všetkých svätých omšiach.
 • Máme prvý piatok v mesiaci. Stredu až piatok budeme spovedať hodinu pred svätou omšou. Príďte prosím skôr v pondelok a utorok, lebo potom bude spovedať iba jeden kňaz. Druhý sprevádza študentov nášho gymnázia na ceste do Štrasburgu, lebo sa im podarilo vyhrať projekt ocenený EU. Chorých spovedáme piatok doobeda, adorácie sú vo štvrtok a piatok.
 • V sobotu o 15:00 pozývame deti na karneval do pastoračného centra.
 • V sobotu Ružencové bratstvo pozýva svojich členov na stretnutie o 17:50 do kostola.
 • O týždeň v stredu budeme mať celodennú adoráciu, ale už teraz sa, prosím, napíšte na stráženie.
 • Farnosť Hr. Kosihy pozýva na púť do Fatimy na prelome mája a júna. Bližšie info v sakristii.
 • Prosíme aj o prihlasovanie v sakristii na farskú púť do Medžugoria. Tešíme sa na vás.
 • S požehnaním nášho biskupa pozývame na seminár Otcovo srdce v dňoch od 10. do 15. februára v hoteli Dastan. Ľudia túžiaci po svedectve Božej lásky a po vnútornom uzdravení sa môžu registrovať. Info na plagátoch.

Farské oznamy na 3. nedeľu cez Rok (22. 1. – 29. 1. 2017)

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

22. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Vincent, rodičia a starí rodičia

 

† rodičia Pútnikovci

Za farnosť

Pondelok  –  23. 1.

Féria

7:00

19:00

† Štefan Minár a starí rodičia Fehérovci

Za živých a zosnulých z rodiny manžela

Utorok – 24. 1.

František Saleský

biskup, UC, spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre dcéry s rodinami

 

rodina Plevová

Streda – 25. 1.

Obrátenie sv. Pavla

apoštola, sviatok

7:00      

 

17:00

† Ján, rodičia a starí rodičia

 

† Ján, rodičia a starí rodičia

Štvrtok  –  26. 1. 

Sv. Timotej a Títus

biskupi, spomienka

7:00

18:00

19:00

† Jozef a Katarína

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Jozef, 5. výr.

Piatok – 27. 1.

Féria

7:00

19:00

† Miriam a Juraj Meszáros

† Štefan Lesák, rodičia z oboch strán, sestra Anna

Sobota – 28. 1.

Sv. Tomáš Akvinský, kňaz, UC, spomienka

7:00

 

19:00

† syn Lacko, manžel Ladislav, brat a rodičia

 

† Štefan a Jolana

Nedeľa

29. 1.

4. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Anna a Valent a starí rodičia z oboch

strán

Za farnosť

† Ladislav a Helena

 

 • Ďakujem za zrealizovanie volieb do farskej pastoračnej rady. Sčítali sme 589 lístkov. Zvolení boli: Mgr. R. Trungelová, Ing. J. Kottra, Mgr. I. Kopernická, Ing. P. Poppelka
  a M. Vražel. Teším sa na spoluprácu.
 • Do stredy máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Budúcu nedeľu o 16:30 bude v kostole stretnutie birmovancov a ich rodičov. Prosíme o účasť aspoň jedného z rodičov.
 • Naše gymnázium organizuje aj tento rok ples pre našu farskú rodinu. Školsko-farský ples sa uskutoční 18.02.2017 o 19.00 hod. v hoteli Astrum Laus. Vstupné je 30 €/ os. Je v ňom zahrnuté: prípitok, predjedlo, 2x večera, dezert, káva, minerálka. O dobrú zábavu sa postará skupina Duo Tyros. Budeme vďační aj za príspevky do tomboly. Svoju účasť pre zabezpečenie plesu vás poprosíme potvrdiť/vyplatiť do 25.01.2017 na sekretariáte školy.
 • V marci ponúkame možnosť púte do Medžugoria. Rovnako dávame do pozornosti aj farskú púť do Medžugoria, ktorá bude cez prázdniny 2. – 9. 7. 2017. Bližšie info vzadu v kostole.
 • Európska iniciatíva občanov na ochranu manželstva a rodiny s názvom Mama, otec a deti vyhlásila petíciu za definíciu tradičných pojmov manželstva a rodiny v legislatíve EU. Túto iniciatívu môžete podporiť svojím podpisom v našej kaviarni L´Anvi v pastoračnom centre.

Farské oznamy na 2. nedeľu cez Rok (15. 1. – 22. 1. 2017)

 

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

15. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Slažákovci Štefan a Viktória

 

Za farnosť

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

Pondelok  –  16. 1.

Féria

7:00

19:00

† otec Ladislav a starí rodičia

† Ladislav Jalakša, Karol, Mária, Berta

Utorok – 17. 1.

Sv. Anton, opát

spomienka

7:00

 

19:00

   Za Božiu pomoc pre Slávku s rodinou

 

† manžel Milan a rodičia z oboch strán

Streda – 18. 1.

Féria

7:00      

17:00

   Poďakovanie za životné jubileum

Za B. pomoc pre rodiny Valentovú a Mintálovú

Štvrtok 

19. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za Božiu pomoc pre Romana s rodinou

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† rodičia Vendelína a Justín

Piatok – 20. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za zmierenie a dar pokoja

† Anna Dobrovolná, 10. výr.

Sobota – 21. 1.

Sv. Agnesa, panna

mučenica, spomienka

7:00

 

19:00

   Za obrátenie rodiny

 

† nenarodené deti a vnúča

Nedeľa

22. 1.

3. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Vincent, rodičia a starí rodičia

 

† rodičia Pútnikovci

Za farnosť

 

 • Dnes sa pri všetkých svätých omšiach koná voľba novej farskej pastoračnej rady. Po večernej svätej omši bude posledné stretnutie starej farskej rady.
 • V dnešnú nedeľu sa stretneme v kostole o 15:30 s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Účasť rodičov aj ich detí je nutná!
 • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
 • Naše gymnázium organizuje aj tento rok ples pre našu farskú rodinu. Školsko-farský ples sa uskutoční 02.2017 o 19.00 hod. v hoteli Astrum Laus. Vstupné je 30 €/ os. Je v ňom zahrnuté: prípitok, predjedlo, 2x večera, dezert, káva, minerálka. O dobrú zábavu sa postará skupina Duo Tyros. Budeme vďační aj za príspevky do tomboly. Svoju účasť pre zabezpečenie plesu vás poprosíme potvrdiť/vyplatiť do 19.01.2017 na sekretariáte školy.
 • V marci ponúkame možnosť púte do Medžugoria. Bližšie info na vzadu v kostole.
 • Dnes máme farskú zbierku. Pán Boh zaplať za vašu štedrosť.

Farské oznamy na nedeľu krstu Krista Pána (8. 1. – 15. 1. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

8. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Žofia a Anton, starí rodičia z oboch

strán

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Dávidka

Za farnosť

Pondelok  –  9. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodina Katonová

Za zdravie a Božie požehnanie pre celú rodinu

Utorok – 10. 1.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Ernest Chmelovič

Streda – 11. 1.

Féria

7:00      

17:00

   Za Božiu pomoc pre Janku s rodinou

† Ján Príbelský

Štvrtok 

12. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

† starí rodičia Kozokovci, Belákovci a deti

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

Za uzdravenie pre Heinza

Piatok – 13. 1.

Féria

7:00

19:00

   Za spoznanie Božej vôle a povolania pre Erika

Za rodinu

Sobota – 14. 1.

Féria

7:00

19:00

   Na úmysel

† Andrej Pavlík

Nedeľa

15. 1.

2. nedeľa cez Rok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Slažákovci Štefan a Viktória

 

Za farnosť

Poďakovanie a prosba o Božiu pomoc

 

 • Vo štvrtok sa na fare po večernej svätej omši stretne ekonomická rada farnosti. Prosím, nezabudnite prísť.
 • Akolytov pozývam budúcu sobotu na stretko po večernej svätej omši.
 • Budúcu nedeľu o 15:30 bude v kostole stretko prvoprijímajúcich detí a ich rodičov. Účasť všetkých je nutná.
 • O týždeň v nedeľu po svätých omšiach budeme voliť novú farskú radu. Posledné stretnutie starej farskej rady bude v ten deň po večernej svätej omši na fare. Ďakujem im za ich obetavú službu.
 • Zároveň bude pri budúco-nedeľných svätých omšiach farská zbierka. Pán Boh zaplať
  za vašu štedrosť.

 

 • Ešte stále je možnosť prihlásenia detí do Jarného farského tábora. Bližšie info nájdete
  na našom webe alebo na propagačných letákoch.

  

                                                                                                                 Martin Felix, farár

Farské oznamy na Slávnosť Bohorodičky (1. 1. – 8. 1. 2017)

 

Dátum Čas Úmysel
Nedeľa

1. 1.

Slávnosť Bohorodičky

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

   Na úmysel

 

Za farnosť

† Alena

Pondelok  –  2. 1.

Sv. Bazil Veľký a Gregor Naziánsky, biskupi, spomienka

7:00

 

19:00

   Za B. pomoc pre matku, dcéry s rodinami a

synovcov

Za pomoc Božiu

Utorok – 3. 1.

Féria

7:00

19:00

† rodičia, súrodenci a Alexander

† rodina Halajová, Sopková a starí rodičia

Streda – 4. 1.

Féria

7:00      

17:00

   Za zdravie a Božie požehnanie pre dcéry

Za zdravie a BP pre Ľudmilu, Kristínu a mamu

Štvrtok 

5. 1. 

Féria

7:00

18:00

19:00

   Za B. pomoc a obrátenie Andreja a Mariana

   Adorácia Najsvätejšej sviatosti

† Michal Lukáč

Piatok – 6. 1.

Zjavenie Pána, slávnosť

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† Alžbeta Keryová a rodičia

 

Za B. pomoc a dary D. Sv. pre deti s rodinami

Za farnosť

Sobota – 7. 1.

Féria

7:00

19:00

† Ivan Zelienka

† Mária a Ján Bóna a rodina

Nedeľa

8. 1.

Krst Krista Pána

sviatok

8:00

9:30 M. Ludany

11:00

18:30

† rodičia Žofia a Anton, starí rodičia z oboch

strán

Za uzdravenie a Božiu pomoc pre Dávidka

Za farnosť

 

 • Koledníci Dobrej noviny navštívili 9 rodín a na projekty pre deti v Afrike vyzbierali 838 €. Srdečná vďaka všetkým. Túto zbierku môžete stále finančne podporiť v sakristii kostola.
 • V piatok je prikázaný sviatok Troch kráľov. Pri svätých omšiach požehnáme svätenú vodu. Záujemci o požehnanie príbytkov nech sa zapíšu v sakristii, kde si individuálne dohodneme dátum a čas pastoračných návštev.
 • V sobotu bude o 17:50 v kostole stretnutie Ružencového bratstva. Nezabudnite prísť.
 • Budúcu nedeľu bude svätú omšu o 11:00 sprevádzať vokálna skupina Decórum a po svätej omši nás pozývajú na Novoročný koncert. Vstupné je dobrovoľné.
 • Budúcu nedeľu sa končí vianočné obdobie. Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí sa zapojili
  do služby farnosti pri rôznych príležitostiach. Nech je vám dobrý Boh sám odmenou.

 

Všetkým farníkom zo srdca vyprosujeme, aby sme v novom roku boli stále bližšie a bližšie Bohu i sebe navzájom!